Báo cáo tự đánh giá

Chương trình tiên tiến - Ngành Kỹ thuật Xây dựng

Nhằm mục đích hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần cho các SV có kết quả học tập xuất sắc và các thành tích trong nghiên cứu khoa học, trong hoạt động đoàn thể xã hội.

1. Bản mô tả Chương trình tiên tiến - Ngành kỹ thuật Xây dựng (chuyên sâu Xây dựng CTGT) xem chi tiết tại file đính kèm Ban mo ta CTDT_CTTT.doc
 

Chương trình đào tạo chất lượng cao Kỹ sư Quản lý Xây dựng - chuyên sâu Quản lý dự án được phát triển trên chương trình đào tạo tiên tiến Kỹ thuật xây dựng chuyên sâu Quản lý dự án của Đại học Leeds - Vương quốc Anh và Chương trình Kỹ sư Quản lý dự án xây dựng của trường Biberach - Cộng hoà liên bang Đức

Chương trình đào tạo ra các kỹ sư Xây dựng công trình giao thông có kiến thức chuyên sâu chuyên ngành Công trình giao thông đô thị có khả năng nghiên cứu, thiết kế, lập quy hoạch, tổ chức xây dựng, quản lý, khai thác, duy tu bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định các công trình giao thông.

  • Chương trình đào tạo ra các Kỹ sư Xây dựng công trình giao thông theo chuyên ngành Cầu-Đường bộ có khả năng nghiên cứu, thiết kế, tổ chức, xây dựng, quản lý, khai thác các công trình giao thông cầu, đường.

Chương trình Tiền du học - Khối Pháp ngữ  dành cho những sinh viên có nhu cầu đi du học bậc Đại học tại các nước nói tiếng Pháp

Chương trình đào tạo ra các Kỹ sư Xây dựng công trình giao thông theo chuyên ngành Cầu-Đường bộ có khả năng nghiên cứu, thiết kế, tổ chức, xây dựng, quản lý, khai thác các công trình giao thông cầu, đường

  • Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở chương trình đào tạo ngành Vật liệu tiên tiến của nhóm các Trường đại học Mines – Télécom của Cộng hòa Pháp và chương trình đào tạo chuyên ngành Vật liệu và Công nghệ Xây dựng của trường ĐH GTVT.

Chương trình đào tạo được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1505/QĐ-TTg ngày 15/10/2008.

Chương trình  Đào tạo Kỹ sư Xây dựng bằng tiếng Anh có đi sâu về Giao thông Vận tải duy nhất trong khu vực Đông Nam Á!