BẢN MÔ TẢ VÀ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN

ined1
1. Bản mô tả Chương trình tiên tiến - Ngành kỹ thuật Xây dựng (chuyên sâu Xây dựng CTGT) xem chi tiết tại file đính kèm Ban mo ta CTDT_CTTT.doc
 
2. Đề cương chi tiết các học phần thuộc Chương trình tiên tiến - Ngành kỹ thuật Xây dựng (chuyên sâu Xây dựng CTGT) xem chi tiết tại file đính kèm ATP FINAL.rar