CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN - KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

ined1

 

CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN 

KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 Chương trình đào tạo được Bộ GD&ĐT phê duyệt

theo Quyết định số 8646/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2008

 

     

 

Thời gian đào tạo

5 năm (10 học kỳ)

Loại hình đào tạo

Chính quy – Tập trung

Cấp bằng

Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông– Chương trình tiên tiến

Tuyển sinh

Sinh viên trúng tuyển hệ chính quy trường ĐH GTVT

Thời lượng chương trình

171 tín chỉ

Khung chương trình

      xem tại đây  Khung CTTT KTXD CTGT.xls

 

 

Ø  Bộ Giáo dục Đào tạo tài trợ kinh phí chi trả cho giảng viên của đại học Đại học Leeds,

Ø  Sinh viên học hết năm thứ 3 có điều kiện đi du học thêm 2 năm tại Anh Quốc (Đại học Leeds)  để lấy bằng của các đại học này.

 

     

 

Quy trình Đào tạo

Quy trình đào tạo được thực hiện theo hệ thống tín chỉ, đồng thời tuân thủ các quy định về tổ chức đào tạo chương trình tiên tiến theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:

Ø  Năm thứ 1: học tiếng Anh, Giáo dục Thể chất, Lý luận Chính trị  và Giáo dục Quốc phòng,

Ø  Năm thứ 2: học tiếng Anh nâng cao và các môn cơ bản bằng tiếng Anh.

Ø  Chương trình từ năm thứ 2 đến năm thứ 5 do giảng viên của Đại học Leeds và  trường Đại học GTVT giảng dạy bằng tiếng Anh.

Ø  Sinh viên làm đồ án và bảo vệ tốt nghiệp bằng tiếng Anh.

Ø  Sinh viên đạt chuẩn ngoại ngữ TOEFL 550 hoặc IELTS 6.0 hoặc tương đương.

 

Mục tiêu đào tạo

 

Chương trình đào tạo ra các kỹ sư có năng lực chuyên môn ngành Kỹ thuật xây dựng  và có khả năng nghiên cứu, thiết kế, tổ chức xây dựng, quản lý, khai thác các công trình giao thông. Các kỹ sư có khả năng:

Ø Lựa chọn các phương pháp nghiên cứu, các quy trình  thực nghiệm phù hợp và có khả năng đánh giá, ứng dụng các thông tin đạt được để giải quyết các vấn đề,

Ø Sử dụng kiến thức và hiểu biết sâu sắc về các nguyên lý khoa học-kỹ thuật về kết cấu, thủy văn, vật liệu và quản lý trong lĩnh vực xây dựng  để đưa ra các mô hình tổng thể, các thiết kế chi tiết và những giải pháp xây dựng có chất lượng cao, hiệu quả kinh tế, an toàn và thân thiện với môi trường,

Ø Xác định được nhiệm vụ và phương pháp làm việc hiệu quả với tư cách là một thành viên của nhóm, có kỹ năng và tinh thần hợp tác với các các đồng nghiệp,

Ø Có kỹ năng nhận biết và đánh giá được các tác động kỹ thuật, kinh tế và xã hội trong hoạt động chuyên môn,

Ø Sử dụng thành thạo tiếng Anh phổ thông và tiếng Anh chuyên ngành để học tập và làm việc trong môi trường quốc tế. Sinh viên sau khi tốt nghiệp đạt được chuẩn Anh ngữ TOEFL 550 hoặc IELTS 6.0 hoặc tương đương.

 

Lợi thế của chương trình

Ø  Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Xây dựng của trường đại học Leeds (Vương quốc Anh) và ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông của Trường đại học GTVT,

Ø  Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh và hấp dẫn cả đối với sinh viên quốc tế đến học,

 

 

 

CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN KỸ THUẬT XÂY DỰNG –

CHUYÊN SÂU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

(ADVANCED TRAINING PROGRAM

CIVIL ENGINEERING – TRANSPORT CONSTRUCTION ENGINEERING)

1. Tên ngành đào tạo: Chương trình Tiên Tiến Kỹ thuật Xây dựng – Chuyên Sâu Xây dựng Công trình Giao thông (Advanced Training Program Civil Engineering – Transport Construction Engineering).

2. Mã ngành: 52.58.02.08

3. Trình độ đào tạo: Đại học chính quy (Cấp bằng: Kỹ sư)

4. Chuẩn đầu ra: 

Chương trình đào tạo Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Xây dựng chuyên sâu Xây dựng công trình giao thông nhằm đào tạo các kỹ sư có trình độ hội nhập quốc tế ngành Kỹ thuật Xây dựng chuyên sâu Xây dựng công trình giao có phẩm chất chính trị; đạo đức và nhân cách tốt; có kiến thức giỏi; có sức khỏe tốt; có trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp; có ý thức phục vụ nhân dân và tổ quốc. Cụ thể:

-          Có kiến thức chuyên môn toàn diện cho ngành đào tạo kĩ thuật xây dựng và kiến thức chuyên sâu về xây dựng công trình giao thông;

-          Có khả năng đáp ứng ngay các công việc thực tế ngoài sản xuất;

-          Có kĩ năng làm việc toàn cầu, khả năng độc lập và sáng tạo trong hoạt động nghề nghiệp;

-          Có khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu ở các bậc học cao hơn theo cả hướng nghề nghiệp hoặc hàn lâm;

-          Có đầy đủ các kĩ năng mềm, kĩ năng xã hội, năng lực toàn diện để bước vào cuộc sống, lao động và tiếp tục học tập;

-          Có chuẩn tiếng Anh quốc tế ielts 6.0.

4.1. Chuẩn về kiến thức

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo, người học Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Xây dựng chuyên sâu Xây dựng công trình giao thông có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông; có kiến thức thực tiễn, thực hành để có thể giải quyết các công việc phức tạp ngay khi bắt đầu công việc kĩ sư; có nền tảng kiến thức vững chắc để tiếp tục học tập, nghiên cứu ở trình độ sau đại học; có kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường liên quan đến xây dựng công trinh nói chung và xây dựng công trình giao thông nói riêng.

4.1.1.      Kiến thức chung

- Có kiến thức theo quy định về những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; có hiểu biết về Pháp luật Việt nam và kiến thức Khoa học xã hội và Nhân văn để có nhận thức được và hành động đúng trong cuộc sống, học tập và lao động nghề nghiệp;

- Có kiến thức, khả năng đánh giá, phân tích các vấn đề an ninh, quốc phòng và có ý thức hành động phù hợp để bảo vệ tổ quốc;

- Có kiến thức về công nghệ thông tin trong nghề nghiệp, sử dụng được các phần mềm cơ bản và các trang thiết bị hiện đại trong học tập, nghiên cứu khoa học và lao động nghề nghiệp;

- Có trình độ tiếng Anh đạt chuẩn quốc tế (ielts 6.0), có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế bằng tiếng Anh;

- Hiểu và vận dụng được những kiến thức khoa học cơ bản về thể dục thể thao vào quá trình tập luyện, tự rèn luyện để củng cố và tăng cường sức khỏe thể chất, tinh thần của cá nhân và cộng đồng.

4.1.2. Kiến thức theo lĩnh vực

Kiến thức chung trong lĩnh vực xây dựng cơ bản như:

- các kiến thức về quản lý dự án xây dựng;

- các kiến thức về pháp lý trong lĩnh vực xây dựng cơ bản;

- các kiến thức về môi trường, xã hội, quy hoạch, phát triển bền vững trong xây dựng;

- các kiến thức về luận chứng kinh tế kĩ thuật;

4.1.3. Kiến thức theo khối ngành

Kiến thức trong khối ngành kĩ thuật như:

-          Các kiến thức về cơ học ứng dụng trong kĩ thuật

-          Các kiến thức về toán học, vật lý và hóa học ứng dụng trong kĩ thuật;

-          Các kiến thức về khoa học máy tính ứng dụng trong kĩ thuật;

-          Các kiến thức về quy hoạc thực nghiệm, thí nghiệm ứng dụng trong kĩ thuật;

-          Các kiến thức về vẽ kĩ thuật, đồ họa ứng dụng;        

4.1.4.      Kiến thức theo khối chuyên môn ngành

Kiến thức trong chuyên môn ngành kĩ thuật xây dựng như:

-          Kiến thức sâu về vật liệu xây dựng;

-          Kiến thức sâu về sức bền vật liệu, tính toán nền móng và kết cấu công trình;

-          Kiến thức sâu về thủy nhiệt trong kĩ thuật xây dựng;

-          Kiến thức về trắc đạc, quan trắc trong kĩ thuật xây dựng;

-          Kiến thức cơ bản về máy xây dựng;

-          Kiến thức cơ bản về kiến trúc và cảnh quan;

4.1.5. Kiến thức theo chuyên ngành

Kiến thức chuyên sâu về kĩ thuật xây dựng công trình giao thông gồm đường bộ, đường sắt, cầu, hầm giao thông trong và ngoài đô thị như:

-          Khảo sát và điều tra phục vụ xây dựng công trình giao thông;

-          Thiết kế tuyến và quy hoạch giao thông;

-          Tính toán và thiết kế các kết cấu công trình giao thông;

-          Tổ chức giao thông và kĩ thuật giao thông;

-          Tổ chức thi công và công nghệ thi công các công trình giao thông;

-          Quản lý và khai thác công trình giao thông;

-          Chuẩn đoán và kiểm định các công trình giao thông;

-          Sử dụng các trang thiết bị, công cụ, phần mềm chuyên dụng trong thiết kế và xây dựng các công trình giao thông;

4.2. Chuẩn về kỹ năng

4.2.1. Kỹ năng chuyên môn (kỹ năng cứng)

4.2.1.1. Các kỹ năng nghề nghiệp

- Có kỹ năng tổ chức, điều hành công tác khảo sát, thiết kế tổng thể một công trình hoặc thiết kế một hạng mục công trình xây dựng;

- Có kỹ năng tổ chức và chỉ đạo thi công các công trình xây dựng;

- Có kỹ năng tư vấn, phản biện các vấn đề kỹ thuật trong xây dựng công trình xây dựng;

- Có kỹ năng quản lý vận hành và khai thác, chuẩn đoán và bảo trì các công trình xây dựng.

4.2.1.2. Khả năng tư duy và giải quyết vấn đề

- Có khả năng tư duy độc lập và tư duy nhóm;

- Có khả năng từ xây dựng ý tưởng đến giải pháp thực hiện;

- Có khả năng thu thập, xử lý thông tin;

- Có khả năng phân tích, đánh giá và giải quyết các vấn đề phức tạp;

4.2.1.3. Khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức

- Có khả năng nghiên cứu và tiếp thu các tài liệu khoa học, công nghệ, phát minh, sáng chế và các kiến thức mới bắt kịp với sự phát triển của khoa học công nghệ trên thế giới;

4.2.1.4. Khả năng tư duy theo hệ thống

- Có khả năng tư duy logic mang tính hệ thống đối với các hoạt động nghề nghiệp và hoạt động học tập nâng cao;

4.2.1.5. Khả năng nhận biết và phân tích bối cảnh xã hội và ngoại cảnh

- Đánh giá, phân tích được những thay đổi, biến động trong bối cảnh xã hội, hoàn cảnh và môi trường làm việc để kịp thời đề ra các ý tưởng, biện pháp thích ứng, điều chỉnh và cải tiến kế hoạch nhằm đạt mục tiêu công việc,…

4.2.1.6. Kỹ năng nhận biết và phân tích tình hình trong và ngoài đơn vị làm việc

Khả năng nhận biết, phân tích văn hóa, chiến lược phát triển đơn vị, mục tiêu, kế hoạch của đơn vị, quan hệ giữa đơn vị với ngành nghề đào tạo, làm việc thành công trong đơn vị, tổ chức được các hoạt động xã hội đa dạng cho đồng nghiệp.

4.2.1.7. Năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn

Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành được đào tạo trong những bối cảnh khác nhau; có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá những dữ liệu và thông tin thu được, tổng hợp ý kiến tập thể và sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tế trong lĩnh vực được đào tạo.

4.2.1.8. Năng lực sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong nghề nghiệp

- Tự đánh giá được năng lực bản thân để có kế hoạch tự học, bồi dưỡng phát triển nghề nghiệp thường xuyên;

- Có kỹ năng lựa chọn phương án, thu thập xử lý thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, đối chiếu thông tin mới với những điều bản thân đã biết;

- Có kỹ năng phát hiện, giải quyết vấn đề thông qua việc phân tích các thành tố của tình huống có vấn đề, đặt được các câu hỏi nghiên cứu, các giả thuyết, các phương án;

- Tự đánh giá được điểm mạnh, điểm yếu trên cơ sở đối chiếu các yêu cầu của nghề nghiệp và yêu cầu thực tiễn với phẩm chất, năng lực của bản thân.

4.2.2. Kỹ năng bổ trợ (kỹ năng mềm)

4.2.2.1. Các kỹ năng cá nhân

-  Có khả năng làm việc độc lập;

- Thực hiện được kỹ năng thích ứng với sự phức tạp của hoàn cảnh thực tế;

- Có kỹ năng quản lý thời gian đáp ứng công việc.

4.2.2.2. Kỹ năng làm việc theo nhóm

- Có kỹ năng tổ chức hoạt động nhóm làm việc;

- Có kỹ năng hợp tác, chia sẻ với đồng nghiệp;

- Chấp nhận sự khác biệt vì mục tiêu chung.

4.2.2.3. Kỹ năng quản lý

- Có kỹ năng ra quyết định;

- Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, chỉ đạo và kiểm tra công việc.

4.2.2.4. Kỹ năng giao tiếp

- Có kỹ năng trình bày, giải thích những giải pháp phức tạp, giải pháp thay thế,... thông qua các báo cáo kỹ thuật theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp (đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp, hoặc các báo cáo thuyết trình chuyên môn , các đề tài nghiên cứu khoa học).

4.2.2.5. Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ

- Có kỹ năng ngoại ngữ chuyên ngành ở mức thông thạo; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý các tình huống chuyên môn; có thể viết được báo cáo, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn;

- Có trình độ ngoại ngữ tương đương IELTS 5.0 (đạt chuẩn ngoại ngữ bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) khi kết thúc năm thứ nhất.

- Có trình độ ngoại ngữ tương đương IELTS 6.0 (đạt chuẩn ngoại ngữ bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) khi tốt nghiệp chương trình.

4.2.2.6. Các kỹ năng bổ trợ khác

- Có năng lực tư duy, diễn đạt được chính xác, trình bày mạch lạc các vấn đề chuyên môn;

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định hiện hành về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành;

- Có kỹ năng sử dụng các phần mềm chuyên ngành phục vụ chuyên môn;

- Biết cách tra cứu, tìm kiếm tư liệu trên mạng,bước đầu biết áp dụng tin học, công tác lưu trữ và xử lý thông tin liên quan đến công việc chuyên môn.

4.3. Chuẩn về phẩm chất đạo đức

4.3.1. Phẩm chất đạo đức cá nhân

- Có lý tưởng, hoài bão, phấn đấu học tập, rèn luyện để phục vụ tổ quốc;

- Có ý thức bảo vệ môi trường và cải thiện cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn; sống nhân văn và hướng thiện.

4.3.2. Phẩm chất đạo đức nghề nghiệp

- Có đạo đức nghề nghiệp;

- Có hành vi và ứng xử chuyên nghiệp, độc lập, chủ động, …

4.3.3. Phẩm chất đạo đức xã hội

- Tuân thủ pháp luật và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước;

- Hiểu biết bản sắc dân tộc, hiểu biết về an ninh quốc phòng.

5. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp;

- Có thể làm việc trong các lĩnh vực tư vấn thiết kế, giám sát và thi công, khai thác, quản lý hoặc xây dựng công trình giao thông trong nước và quốc tế;

- Làm công tác quản lý trong các Sở, Ban, Ngành về xây dựng, giao thông hoặc có liên quan.

- Có khả năng làm việc tại các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng và trung cấp nghề về xây dựng, giao thông.

- Có khả năng đảm nhiệm các vị trí như chủ trì đồ án thiết kế, chủ nhiệm dự án.

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường;

- Có khả năng học tập tiếp tục ở trình độ cao hơn sau khi ra trường.

- Đủ kiến thức tương đương để có thể được chấp nhận theo học các chương trình học chuyển tiếp hoặc học sau đại học ở nước ngoài.

7. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham khảo.

Chương trình đào tạo Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Xây dựng được xây dựng trên cơ sở chương trình gốc ngành Kỹ thuật Xây dựng của trường Đại học Leeds và chương trình ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông của Trường ĐH GTVT, đồng thời có tham khảo chương trình đào tạo đại học của các trường đại học có uy tín trên thế giới về ngành Kỹ thuật Xây dựng.