Chương trình Tiền du học - Khối Pháp ngữ  dành cho những sinh viên có nhu cầu đi du học bậc Đại học tại các nước nói tiếng Pháp