DANH SÁCH KHEN THƯỞNG 2014-2015

hoaiined

Danh sách khen thưởng năm học 2014 - 2015 cho các sinh viên Trung tâm Đào tạo Quốc tê có thành tích trong các cuộc thi Quốc tế, Olympic, cuộc thi cấp trường, đoàn trường trở lên.

Sinh viên xem danh sách trong file đính kèm.danh sach khen thuong 2014.xls

Danh mục: