Học bổng và chính sách hỗ trợ học viên các chương trình thạc sĩ khóa 2016 - 2018 tại Trường Đại học Việt Nhật

ined1

Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN kết hợp với các ĐH hàng đầu Nhật Bản như ĐH Tokyo, ĐH Osaka, ĐH Tsukuba, ĐH Ritsumeikan và ĐH Yokohama thông báo tuyển sinh các chương trình thạc sĩ 2016, bao gồm: • Thạc sĩ Công nghệ Nano; • Thạc sĩ Kỹ thuật hạ tầng; • Thạc sĩ Kỹ thuật môi trường; • Thạc sĩ Chính sách công; • Thạc sĩ Khu vực học; • Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Học viên các chương trình đào tạo thạc sĩ tại Trường ĐH Việt Nhật sẽ có cơ hội nhận được nhiều suất học bổng toàn phần, bán phần và các chính sách hỗ trợ đặc biệt do Chính phủ, doanh nghiệp Nhật bản và Trường ĐH Việt Nhật cấp.

(Thông tin chi tiết trong file đính kèm)

Danh mục: