Học bổng và giải thưởng KOVA lần thứ XIII

ined1

Thông báo
Về việc xét cấp học bổng và giải thưởng KOVA lần thứ XIII, năm 2015

Lớp trưởng thông báo thông tin cho cả lớp về thông tin học bổng:
Thực hiện công văn của Giám đốc Quỹ giải thưởng KOVA về việc trao học bổng và giải thưởng KOVA lầng thứ 13 - năm 2015, Nhà trường triển khai kế hoạch xét chọn, giới thiệu sinh viên nhận học bổng, giải thưởng KOVA, cụ thể như sau:
1. Giải thưởng KOVA hạng mục “Nghị lực”
(Học bổng dành cho các em Sinh viên nghèo vượt khó học giỏi)
1.1. Đối tượng: Là sinh viên hệ đại học chính quy (không xét sinh viên năm cuối).
1.2. Tiêu chuẩn:
- Là sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện đạt loại Giỏi trở lên.
- Có hoàn cảnh gia đình khó khăn.
- Có tư cách đạo đức tốt. Gia đình và bản thân chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước.
- Ưu tiên nữ sinh viên, sinh viên các dân tộc thiểu số và sinh viên ở các vùng sâu vùng xa.
1.3. Số lượng: 05 sinh viên.
1.4. Giá trị:
Các bạn sinh viên được trao Giải thưởng KOVA – hạng mục “Nghị lực” sẽ được:
- Được mời dự lễ trao Giải thưởng KOVA 2015, được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 11/2015 với sự chủ trì, tham dự của Phó Chủ tịch nước, đại diện của nhiều Bộ ngành Trung ương, các tập đoàn quốc tế và các cơ quan thông tấn báo chí. (Chi phí tàu xe và ăn ở sẽ được đài thọ).
- Được vinh danh trong buổi lễ trao giải.
- Được gặp gỡ, giao lưu với những bạn sinh viên xuất sắc, những nhà khoa học cùng các tấm gương tiêu biểu trên khắp mọi người đất nước có mặt trong buổi Lễ trao giải.
- Được ghi tên mình vào danh sách những cá nhân/ tập thể vinh dự được nhận Giải thưởng KOVA – giải thưởng có bề dày lịch sử, uy tín lớn và quy mô trên khắp cả nước.
- Một phần học bổng trị giá 8.000.000 đồng/suất.
1.5. Hồ sơ:
- Đơn xin tham gia Giải KOVA lần thứ 13 (theo mẫu, hoàn thành cả 2 phần: Thông tin cơ bản và Thông tin tham khảo).
- Bảng điểm về kết quả học tập có xác nhận của nhà trường.
- Bản khai hoàn cảnh kinh tế của gia đình có xác nhận của địa phương (theo mẫu), kèm theo các giấy chứng nhận ưu tiên.
2. Giải thưởng KOVA hạng mục “Triển vọng”
(Giải thưởng dành cho sinh viên học lực xuất sắc, có thành tích nghiên cứu khoa học)
2.1. Đối tượng: Là sinh viên hệ đại học chính quy.
2.2. Tiêu chuẩn:
- Học lực đạt loại xuất sắc (điểm trung bình của tất cả các học kỳ từ 3.60 trở lên)
- Có đề tài nghiên cứu khoa học mang tính sáng tạo, ứng dụng cao, đạt hiệu quả tốt, từ cấp trường trở lên.
- Có tư cách đạo đức tốt. Gia đình và bản thân chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước.
2.3. Số lượng: 02 sinh viên.
2.4. Giá trị:
Các bạn sinh viên được trao Giải thưởng KOVA – hạng mục “Triển vọng” sẽ được:
- Được mời dự lễ trao Học bổng và Giải thưởng KOVA 2015, được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 11/2015 với sự chủ trì, tham dự của Phó Chủ tịch nước, đại diện của nhiều Bộ ngành Trung ương, các tập đoàn quốc tế và các cơ quan thông tấn báo chí. (Chi phí tàu xe và ăn ở sẽ được đài thọ).
- Được vinh danh trong buổi lễ trao giải.
- Được gặp gỡ, giao lưu với những bạn sinh viên xuất sắc, những nhà khoa học cùng các tấm gương tiêu biểu trên khắp mọi miền đất nước trong buổi lễ trao giải.
- Được ghi tên mình vào danh sách những cá nhân/ tập thể vinh dự được nhận Giải thưởng KOVA – giải thưởng có bề dày lịch sử, uy tín lớn và quy mô trên khắp cả nước.
- Phần thưởng tiền mặt: 10.000.000 đồng/giải.
2.5. Hồ sơ:
- Đơn xin tham gia Giải thưởng KOVA lần thứ 13 (theo mẫu, hoàn thành cả 2 phần: Thông tin cơ bản và Thông tin tham khảo).
- Bảng báo cáo tóm tắt đề tài nghiên cứu khoa học có xác nhận của Nhà trường (trong đó cần mô tả chi tiết để thấy được: tính giá trị, tính sáng tạo, tính ứng dụng cao của đề tài, minh chứng về kết quả nghiên cứu của đề tài hoặc nhận xét, đánh giá của cơ sở đã áp dụng các kết quả nghiên cứu (nếu có); những khó khăn, thuận lợi trong quá trình thực hiện, những biện pháp tích cực của bản thân,…) cùng các giấy tờ, chứng nhận có liên quan.
- Bản đầy đủ đề tài/ công trình nghiên cứu.
- Bảng điểm về kết quả học tập có xác nhận của nhà trường.
- Bản khai hoàn cảnh gia đình có xác nhận của địa phương (theo mẫu), kèm theo các giấy tờ ưu tiên.
3. Thời gian nhận hồ sơ:
Trung tâm Đào tạo Quốc tế nhận hồ sơ đúng tiêu chuẩn, han cuối cùng: ngày: 10/06/2015
Căn cứ tiêu chuẩn và thành tích sinh viên đạt được, Nhà trường tổ chức xét chọn, sau đó sinh viên hoàn thiện hồ sơ và gửi Uỷ ban giải thưởng KOVA xét duyệt.

Mẫu đơn và bản khai hoàn cảnh xem tại file đính kèm!Ban khai hoan canh.doc
Cảm ơn các em!

Danh mục: