Nhằm mục đích hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần cho các SV có kết quả

Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN kết hợp với các ĐH hàng đầu Nhật Bản như ĐH Tokyo, ĐH Osaka, ĐH Tsukuba, ĐH Ritsumeikan và ĐH Yokohama thông báo tuyển sinh các chương trình thạc sĩ 2016, bao gồm: • Thạc sĩ Công nghệ Nano; • Thạc sĩ Kỹ thuật hạ tầng; • Thạc sĩ Kỹ thuật môi trường; • Thạc sĩ Chính

Danh sách khen thưởng năm học 2014 - 2015 cho các sinh viên Trung tâm Đào tạo Quốc tê có thành tích trong các cuộc thi Quốc tế, Olympic, cuộc thi cấp trường, đoàn trư

Thông báo về việc xét cấp học bổng và giải thưởng KOVA lần thứ XIII, năm 2015

Thông tin về chương trình học bổng Panasonic cho bậc đại học