Thông báo Lịch thi HKII K55 năm học 2014 - 2015

ined1

Thông báo Lịch thi HKII K55 năm học 2014 - 2015

Đợt thi của các lớp K55 bắt đầu từ ngày 08/06/2015 đến ngày 27/06/2015.

Chi tiết về lịch thi  trong file đính kèm lich thi K55.xls

 

Danh mục: