Quy định đóng nộp học phí bổ sung

ined1

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ QUY ĐỊNH ĐÓNG NỘP HỌC PHÍ BỔ SUNG

 

Căn cứ các thông tư quy định của Bộ GD và ĐT về thu chi học phí trong các trường đại học;

Căn cứ kết luận của Hiệu trưởng Trường ĐHGTVT về cách thức tiến hành thu học phí bổ sung hỗ trợ đào tạo của các chương trình tiên tiến và chất lượng cao.

Trung tâm đào tạo quốc tế thông báo về quy định đóng nộp học phí bổ sung như sau:

 1. Về nguyên tắc thu
 • Học phí bổ sung được thu theo từng tháng
 • Sinh viên có quyền đóng nộp trước cho các tháng tiếp theo vào thời điểm thu của tháng hiện tại
 • Sinh viên không đóng nộp học phí của tháng hiện tại vào thời điểm thu học phí bổ sung sẽ không được truy thu vào tháng tiếp theo của học kì hiện tại. Phần nợ học phí này sẽ được truy thu vào tháng đầu tiên của học kì tiếp theo
 1. Về chế tài
 • Sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ học phí bổ sung sẽ bị gạch tên khỏi danh sách thi của đợt thi ngay sau các kì đóng học phí bổ sung. Điều này có nghĩa là vào thời điểm thu học phí của bất kì tháng nào, nếu sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ đóng nộp học phí của tháng đó thì mất quyền dự thi ngay lập tức của đợt thi gần nhất cũng như các đợt thi tiếp theo của học kì đó.
 • Các chuyên viên và lãnh đạo trung tâm không giải quyết bất kì trường hợp sinh viên nợ học phí nào muốn nộp bổ sung nhằm mục đích được dự thi khi đã nợ bất kì tháng học phí nào. Việc truy thu chỉ thực hiện vào học kì sau.
 1. Về thời gian và địa điểm thu học phí bổ sung
 • Học phí bổ sung đóng nộp từ ngày 01 đến 07 hàng tháng (sáng từ 8h đến 11h30, chiều từ 1h30 đến 3h30), nếu trùng vào ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần (thứ 7, chủ nhật) sinh viên phải tự bố trí đóng nộp vào ngày làm việc, không tổ chức ngày thu bù cho các ngày lễ và cuối tuần.
 • Học phí bổ sung chỉ được thu duy nhất tại phòng 104/B7
 1. Thời điểm áp dụng

Áp dụng ngay vào học kì 2 năm học 2014-2015 và cho các năm học tiếp theo cho đến khi có thông báo mới

Trên thực tế quy định này đã áp dụng từ năm học 2013-2014, tuy nhiên thời gian gần đây bộ phận kĩ thuật tài chính thực hiện không đúng ảnh hưởng đến quyền lợi, nghĩa vụ của sinh viên cũng như của Nhà trường. Nên việc thông báo lại và quán triệt chỉ thị của giám đốc trung tâm là cần thiết. Các chuyên viên, cán bộ và lãnh đạo trung tâm nghiêm túc thực hiện chỉ thị tại thông báo này. Bất cứ chuyên viên nào làm trái với quy định trên sẽ xem xét kỉ luật theo quy định.

Giám đốc

(đã ký)

      TS. Mai Hải Đăng

Đính kèm: