Lịch thi nấc 1 - HK2 - năm học 2015 -2016

Đợt thi: 14/3 -19/3/2016

Các em xem lịch thi cụ thể tại  đây lichh thi nac 1 HK2 2015-2016.xls

Đợt thi của các lớp K55 bắt đầu từ ngày 08/06/2015 đến ngày 27/06/2015.