Trung tâm Đào tạo quốc tế thông báo về quy định đóng nộp học phí bổ sung