hạn thời gian đạt điều kiện ngoại ngữ để học chuyên môn bằng tiếng nước ngoài

ined1

              THÔNG BÁO

V/v: Gia hạn thời gian đạt điều kiện ngoại ngữ để học chuyên môn bằng tiếng nước ngoài

                                 

Kính gửi:      Sinh viên CTTT khóa 55, 56 và sinh viên CTĐT CLC khóa 55

 

Căn cứ quyết định số 1913/QĐ-ĐHGTVT ngày 02/10/2015 của Hiệu trưởng trường ĐH GTVT về việc phê duyệt Đề án đào tạo đạt chuẩn ngoại ngữ bậc đại học hệ chính quy (chương trình tiên tiến và chất lượng cao) của trường đại học GTVT;

Căn cứ kết quả Kỳ thi sát hạch năng lực tiếng Anh và các học phần ngoại ngữ trong HK2 năm học 2015-2016 của sinh viên Chương trình tiên tiến – Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông (CTTT) K55, 56 và sinh viên các lớp chương trình đào tạo chất lượng cao (CTĐT CLC) K55,

Theo quy định của Đề án đào tạo đạt chuẩn ngoại ngữ bậc đại học hệ chính quy (CTTT &CLC):

+ Sinh viên CTTT cần đạt điều kiện IELTS 4.5 sau năm học thứ nhất (2 học kỳ đầu tiên) trước khi vào học chuyên môn bằng tiếng Anh.

+ Sinh viên CLC cần đạt điều kiện IELTS 4.5 hoặc TCF 300 điểm sau năm học thứ hai (4 học kỳ đầu tiên) trước khi vào học chuyên môn bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

+ Trường hợp không đạt yêu cầu trên, sinh viên không được tiếp tục theo học CTTT/CLC.

 Tuy nhiên, do năm học 2015 – 2016 là năm học đầu tiên chính thức áp dụng chương trình giảng dạy mới nên một số sinh viên còn bỡ ngỡ trong học tập và chưa đạt được yêu cầu về trình độ ngoại ngữ. Căn cứ tình hình thực tế, nhà trường cho phép những sinh viên trên được tiếp tục theo học CTĐT TT/CLC đến hết học kỳ I năm học 2016-2017 đồng thời củng cố năng lực ngoại ngữ, đảm bảo tiếng Anh đạt IELTS 4.5, tiếng Pháp đạt TCF 300 điểm trở lên để đạt điều kiện theo học chuyên môn bằng tiếng nước ngoài.

Trước khi bắt đầu học kỳ II năm học 2016-2017, sinh viên không có chứng chỉ/chứng nhận ngoại ngữ theo yêu cầu không được tiếp tục theo học CTĐT TT/CLC.

Khoa Đào tạo Quốc tế thông báo để sinh viên chưa đạt điều kiện ngoại ngữ có kế hoạch học tập và thi đạt yêu cầu trước thời hạn.

 

 

 

Đính kèm: 
Danh mục: