Mẫu bìa + Bản phân công nhiệm vụ tốt nghiệp

ined1

Mẫu bìa + Bản phân công nhiệm vụ tốt nghiệp

 

 

Năm học 2014 -2015, Sinh viên trung tâm Đào tạo Quốc tế làm đồ án tốt nghiệp bằng tiếng nước ngoài sẽ trình bầy quyển đồ án theo mẫu sau, bìa ngoài màu xanh nước biển hoặc đỏ in chữ màu vàng, bìa trong in bình thường

 

1. Mẫu bìa

cover page_1.doc

cover pageFR_1.doc

 

2. Mẫu bản phân công nhiệm vụ

assignment.xls

assignmentFR.xls

 

 

 

Danh mục: