Thông báo Tuyển sinh cho khoá học tiếng Nhật cơ bản

ined1

Thông báo Tuyển sinh

cho khoá học tiếng Nhật cơ bản

 qua hệ thống WEB CONFERENCE cho sinh viên lớp CTTT&CLC - Khoa ĐTQT năm 2016-2017

 

Sau 04 năm ký thoả thuận hợp tác giữa Khoa Đào tạo Quốc tế và tổ chức phi lợi nhuận của Nhật Bản ATLIS , Khoa đã mở 05 lớp tiếng Nhật, nhiều sinh viên đã tốt nghiệp và được cấp chứng nhận đã hoàn thành khoá học từ phía Nhật , có 05 sinh viên đã được nhận học bổng từ phía các công ty của Nhật .

Khoá học này có thể coi là khoá học trực tuyến dài hạn đầu tiên của Nhà trường, mở ra một hướng tiếp cận tổ chức các khoá học e-learning chuyên môn trong thời gian tới tại khoa.

Sau khi kết thúc khoá học, sinh viên có thể đạt được trình độ tiếng nhật theo mức bằng và cao hơn mức 5 trong bảng phân loại trình độ 5 mức chuẩn tiếng Nhật, đồng thời hiểu biết thêm về đất nước con người Nhật cũng như tạo thêm các cơ hội học tập với các đối tác Nhật Bản.

Học kỳ 2016-2017 năm nay, Khoa Đào tạo Quốc tế tiếp tục tuyển sinh lớp tiếng Nhật khoá mới. Dự kiến mỗi lớp tối đa 20 sinh viên

I. Học phí: Miễn phí

II. Đối tượng theo thứ tự ưu tiên sau:

1. Lớp Công trình GTĐT Việt Nhật

2. Các lớp CTTT& CLC  thuộc khoa ĐTQT

III. Thời gian học: 01 tiếng/ tuần học online

IV. Đăng ký trực tiếp với cô Hồng (106-B7) từ 25/11 đến 15/12/2016

Chú ý: Sinh viên đăng ký tham gia phải đảm bảo tính chuyên cần, điểm danh trong các buổi học.

 

 

Danh mục: