Thông báo về lễ trao học bổng và danh sách Học bổng Nippon Steel & Sumikin - Kawakin

ined1

THÔNG BÁO
Lễ trao học bổng và danh sách Học bổng Nippon Steel & Sumikin - Kawakin cho sinh viên khối CTGTĐT Việt Nhật

 

1. Danh sách tạm thời sinh viên nhận học bổng Nippon Steel & Sumikin - Kawakin học kỳ 2 - 2014 - 2015 cụ thể như sau:
Lớp trưởng thông báo cho sinh viên của lớp về danh sách sinh viên được xét học bổng mức 1 và Mức 2 (xem tại file đính kèm)
- Mức 1: lấy kết quả học kỳ I năm học 2014 - 2015
- Mức 2: lấy thành tích (tiếng Nhât, hoạt động, ...) Học kỳ I năm học 2014 - 2015.
Sinh viên có thắc mắc gì liên hệ với cô Nguyễn Thanh Hoài - P106/B7.

2. Lễ trao học bổng Nippon Steel & Sumikin - Kawakin
Thời gian: 10h00 thứ 3 ngày 09/06/2015
Địa điểm: P501A1
Yêu cầu tất cả sinh viên có tên trong 03 danh sách (xem tại file đính kèm) có mặt đầy đủ:
- Học bổng học kỳ 2 2014 - 2015 
- Học bổng học kỳ 1 2014 - 2015 
- Học bổng bảo vệ tốt nghiệp xuất sắc K51 
Yêu cầu trang phục: Quần áo lịch sự, đeo thẻ sinh viên.

chú ý: sinh viên không có mặt sẽ không được nhận học bổng!
Cảm ơn các em!

Đính kèm: 
Danh mục: