Phân lớp tiếng anh theo trình độ K54

ined1

Trung tâm Đào tạo Quốc tế xin thông báo danh sách phân lớp tiếng anh theo trình độ của K54

 

Căn cứ vào kết quả thi tiếng anh HK2 năm học 2014 -2015, Trung tâm tiến hành phân lớp cho học kỳ I năm học 2015 - 2016

Các em xem cụ thể tại file đính kèm chia lop final.xls

Mọi thắc mắc xin liên hệ cô Ngân - P105/B7

 

 

Đính kèm: