Khoa Đào tạo Quốc tế gửi đến các bạn sinh viên lịch học chính khóa của K58.

Thời gian bắt đầu học từ 18/9/2017. Chi tiết xin xem tại file đính kèm

 

Thời Khóa biểu sinh viên Khóa 56 các lớp CTTT & CLC

 

Trung tâm Đào tạo Quốc tế xin thông báo danh sách phân lớp tiếng anh theo trình độ của K54