CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 – KHOA ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

hanhnd

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN VÀ CHẤT LƯỢNG CAO TẠI KHOA ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI - 2017

 

Tại Hà Nội:

 

I. Chương trình Tiên tiến

Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông

 

II. Chương trình Chất lượng cao

1.      Cầu -Đường bộ Việt-Anh

2.      Cầu -Đường bộ Việt-Pháp

3.      Vật liệu và Công nghệ Việt – Pháp

4.      Công trình Giao thông Đô thị Việt - Nhật

5.      Kinh tế Xây dựng Công trình Giao thông Việt-Anh

6.      Kế toán Tổng hợp Việt - Anh

 

III. Chương trình Tiền du học

 

Tại Cơ sở II - TP Hồ Chí Minh

Chương trình chất lượng cao

1. Cầu - Đường bộ Việt-Anh

2. Quy hoạch và Quản lý GTVT Đô thị Việt – Pháp

 

I.                  CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN

 

1. KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG -  CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN

(CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH)

Mã ngành

52580205QT

Thời gian đào tạo

5 năm (10 học kỳ)

Chỉ tiêu

50 sinh viên

Loại hình đào tạo

Chính quy – Tập trung

Cấp bằng

Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng

Chuyên sâu Xây dựng Công trình Giao thông– Chương trình tiên tiến

 Thông tin bổ sung

·     Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng của trường ĐH Leeds (Vương quốc Anh) và ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông của trường ĐH GTVT.

·     Chương trình đào tạo ra các kỹ sư có năng lực chuyên môn ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông), có khả năng nghiên cứu, thiết kế, tổ chức xây dựng, quản lý, khai thác các công trình giao thông.

·     Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh và hấp dẫn cả đối với sinh viên quốc tế đến học.

·     Sinh viên sau khi tốt nghiệp đạt được chuẩn Anh ngữ IELTS 6.0 hoặc tương đương.

Học phí/năm

17 triệu VNĐ

 

 

II.               CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO

 

1.     CẦU ĐƯỜNG BỘ VIỆT-ANH

(CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH)

Mã ngành

52580205QT

Thời gian đào tạo

4,5 năm (9 học kỳ)

Chỉ tiêu

50 sinh viên

Loại hình đào tạo

Chính quy – Tập trung

Ngành đào tạo

Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông

Chuyên ngành

Cầu – Đường bộ

Cấp bằng

Kỹ sư

Tuyển sinh

Sinh viên trúng tuyển hệ chính quy trường ĐH GTVT

Thông tin bổ sung

·     Chương trình đào tạo ra các Kỹ sư Xây dựng công trình giao thông theo chuyên ngành Cầu - Đường bộ có khả năng nghiên cứu, thiết kế, tổ chức, xây dựng, quản lý, khai thác các công trình giao thông cầu, đường bộ.

·     Sinh viên Chương trình Chất lượng cao Cầu - Đường bộ Việt-Anh sau khi tốt nghiệp đạt được chuẩn Anh ngữ IELTS 5.0 hoặc tương đương.

·     Sinh viên Chương trình Chất lượng cao Cầu - Đường bộ Việt- Pháp sau khi tốt nghiệp đạt được chuẩn Pháp ngữ TCF 400 điểm  hoặc tương đương.

·     Chương trình Cầu - Đường bộ Việt-Pháp được sự tài trợ của tổ chức Pháp ngữ (AUF).

Học phí/năm

17 triệu VNĐ

 

 

2.     CẦU ĐƯỜNG BỘ VIỆT-PHÁP

(CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG PHÁP)

Mã ngành

52580205QT

Thời gian đào tạo

4,5 năm (9 học kỳ)

Chỉ tiêu

50 sinh viên

Loại hình đào tạo

Chính quy – Tập trung

Ngành đào tạo

Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông

Chuyên ngành

Cầu – Đường bộ

Cấp bằng

Kỹ sư

Tuyển sinh

Sinh viên trúng tuyển hệ chính quy trường ĐH GTVT

Thông tin bổ sung

·     Chương trình đào tạo ra các Kỹ sư Xây dựng công trình giao thông theo chuyên ngành Cầu-Đường bộ có khả năng nghiên cứu, thiết kế, tổ chức, xây dựng, quản lý, khai thác các công trình giao thông cầu, đường bộ.

·     Sinh viên Chương trình Chất lượng cao Cầu - Đường bộ Việt- Pháp sau khi tốt nghiệp đạt được chuẩn Pháp ngữ TCF 400 điểm  hoặc tương đương.

·     Chương trình Cầu - Đường bộ Việt-Pháp được sự tài trợ của tổ chức Pháp ngữ (AUF).

Học phí/năm

17 triệu VNĐ

 

 

 

3.     CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐÔ THỊ VIỆT – NHẬT

(CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH)

Mã ngành

52580205QT

Thời gian đào tạo

4,5 năm (9 học kỳ)

Chỉ tiêu

50 sinh viên

Loại hình đào tạo

Chính quy – Tập trung

Ngành đào tạo

Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông

Chuyên ngành

Công trình Giao thông Đô thị

Cấp bằng

Kỹ sư

Tuyển sinh

Sinh viên trúng tuyển hệ chính quy trường ĐH GTVT

Thông tin bổ sung

-  Chương trình đào tạo ra các kỹ sư Xây dựng công trình giao thông có kiến thức chuyên sâu chuyên ngành Công trình giao thông đô thị có khả năng nghiên cứu, thiết kế, lập quy hoạch, tổ chức xây dựng, quản lý, khai thác, duy tu bảo dưỡng, sửa chữa, kiểm định các công trình giao thông.

- Sinh viên được ưu tiên nhận học bổng của các tổ chức Nhật Bản như: Công ty TNHH ống thép Nippon Steel & Sumikin Việt Nam, công ty TNHH Kawakin và những học bổng khuyến khích học tập khác.

- Sinh viên sau khi tốt nghiệp đạt được chuẩn Anh ngữ IELTS 5.0 hoặc tương đương.

Học phí/năm

17 triệu VNĐ

 

 

 

4.     VẬT LIỆU VÀ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG VIỆT-PHÁP

(CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG PHÁP)

Mã ngành

52580208QT

Thời gian đào tạo

4,5 năm (9 học kỳ)

Chỉ tiêu

20 sinh viên

Loại hình đào tạo

Chính quy – Tập trung

Ngành đào tạo

Kỹ thuật Xây dựng

Chuyên ngành

Vật liệu và Công nghệ

Cấp bằng

Kỹ sư

Tuyển sinh

Sinh viên trúng tuyển hệ chính quy trường ĐH GTVT

Thông tin bổ sung

·     Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở chương trình đào tạo ngành Vật liệu tiên tiến của nhóm các Trường đại học Mines – Télécom của Cộng hòa Pháp và chương trình đào tạo chuyên ngành Vật liệu và Công nghệ của trường ĐH GTVT.

·     Chương trình đào tạo ra các kỹ sư có kiến thức chuyên môn sâu về lĩnh vực vật liệu và công nghệ xây dựng công trình giao thông, công trình dân dụng và công nghiệp,… nhằm phát hiện và giải quyết các vấn đề trong các lĩnh vực quản lý chất lượng vật liệu, đánh giá và kiểm soát chất lượng công trình, công nghệ thi công các hạng mục công trình.

·     Sinh viên sau khi tốt nghiệp đạt chuẩn Pháp ngữ TCF 400 điểm hoặc tương đương.

Học phí/năm

17 triệu VNĐ

 

 

5.     KINH TẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG VIỆT - ANH

(CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH)      

Mã ngành

52580301QT

Thời gian đào tạo

4 năm (8 học kỳ)

Chỉ tiêu

40 sinh viên

Loại hình đào tạo

Chính quy – Tập trung

Ngành đào tạo

Kinh tế xây dựng

Chuyên ngành

Kinh tế xây dựng công trình giao thông

Cấp bằng

Kỹ sư

Tuyển sinh

Sinh viên trúng tuyển hệ chính quy trường ĐH GTVT

Thông tin bổ sung

·     Chương trình đào tạo cập nhật từ những chương trình đào tạo Kinh tế xây dựng và Kinh tế - Quản lý xây dựng của các trường đại học uy tín trên thế giới, như: Đại học South Australia; RMIT; Western Sydney; Kingston London

·     Chương trình đào tạo ra các kỹ sư có kiến thức chuyên môn sâu về Kinh tế xây dựng và quản lý xây dựng, có thể đảm trách được công việc liên quan đến quy hoạch xây dựng lập thẩm định các dự án đầu tư, lập dự toán xây dựng công trình, tham gia hoạt động đấu thầu, tham gia hoạt động thi công xây dựng công trình cũng như thành quyết toán vốn đầu tư.

·     Sinh viên sau khi tốt nghiệp đạt được chuẩn Anh ngữ  IELTS 5.0 hoặc tương đương.

Học phí/năm

15 triệu VNĐ

 

 

6.     KẾ TOÁN TỔNG HỢP VIỆT - ANH              

(CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH)                     

Mã ngành

52340301QT

Thời gian đào tạo

4 năm (8 học kỳ)

Chỉ tiêu

25 sinh viên

Loại hình đào tạo

Chính quy – Tập trung

Ngành đào tạo

Kế toán

Chuyên ngành

Kế toán Tổng hợp

Cấp bằng

Cử nhân

Tuyển sinh

Sinh viên trúng tuyển hệ chính quy trường ĐH GTVT

   Thông tin bổ sung

·     Chương trình đào tạo cập nhật từ những chương trình đào tạo kế toán của các trường đại học uy tín trên thế giới, đặc biệt là Kế toán Mỹ và Kế toán khu vực Châu Âu, kết hợp với những kiến thức thực tế khi áp dụng những kiến thức này tại các quốc gia trên thế giới.

·     Sinh viên sau khi tốt nghiệp có kiến thức chuyên môn sâu về kế toán trong các loại hình doanh nghiệp khác nhau, có kỹ năng mềm, và những kỹ năng xử lí tình huống theo phương pháp hiện đại giúp cử nhân hình thành và phát triển các kỹ năng về kế toán, báo cáo thuế,.. và những năng lực cá nhân cần thiết để trở thành các cử nhân kế toán chuyên nghiệp sẵn sàng làm việc trong môi trường quốc tế.

·     Sinh viên sau khi tốt nghiệp đạt được chuẩn Anh ngữ  IELTS 5.0 hoặc tương đương.

Học phí/năm

15 triệu VNĐ

 

 

III.           CHƯƠNG TRÌNH TIỀN DU HỌC

 

1.     CHƯƠNG TRÌNH TIỀN DU HỌC TẠI CÁC NƯỚC CÓ NỀN GIÁO DỤC TIÊN TIẾN

Thời gian đào tạo

1 năm (2 học kỳ)

Chỉ tiêu

50 sinh viên

Loại hình đào tạo

Chính quy – Tập trung

Tuyển sinh

Sinh viên trúng tuyển hệ chính quy trường ĐH GTVT

Thông tin bổ sung

·     Chương trình Tiền du học dành cho những sinh viên có nhu cầu đi du học bậc Đại học tại các nước nói tiếng Pháp, Đức, Anh, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc .

·     Trong chương trình đào tạo sinh viên được học ngoại ngữ, và các môn khoa học cơ bản phù hợp với chương trình đào tạo đại cương của các cơ sở đào tạo nước ngoài. Học ngoại ngữ tăng cường (735 tiết - 49 tín chỉ/ năm - áp dụng với lớp Kỹ thuật; 840 tiết – 56 tín chỉ/ năm - áp dụng với lớp Kinh tế) nhằm đạt chứng chỉ B1 hay B2, đáp ứng điều kiện du học tại các quốc gia kể trên.

·     Hoàn thành chương trình Tiền du học sinh viên có thể đạt tiếng trình độ B1, B2 theo tiêu chuẩn Châu Âu. Đây là điều kiện tiên quyết để được tiếp nhận vào các cơ sở đào tạo tại các nước có nền giáo dục tiên tiên

·     Được tư vấn để lựa chọn trường Đại học hay cơ sở nghiên cứu, chương trình Đào tạo phù hợp với năng lực của bản thân.

·     Được tiếp nhận vào học tập và nghiên cứu tại các cơ sở liên kết đào tạo với Trường Đại học Giao thông Vận tải tại các quốc gia  kể trên, có thể kể đến hệ thống các Viện Quốc gia về khoa học và ứng dụng (INSA), các Trường ĐH Tổng hợp (Universités), các Viện Đại học công nghệ (IUT), Viện khoa học ứng dụng Quốc gia Pháp (INSA) (Pháp), ĐH kỹ thuật Darmstadt (Đức), Đại học Tây Nam (Trung Quốc), Đại học Waseda (Nhật Bản),  Đại học Montreal (Canada), Đại học Alabama (Hoa Kỳ) ....

Học phí/năm

35 triệu VNĐ

 

Những Ưu điểm của Chương trình Tiên tiến và Chất lượng cao

Tiêu chí

Ưu điểm của CTTT & CLC

Kết cấu chương trình

·     Trong hai năm đầu tiên thì sinh viên sẽ học các môn cơ bản và sẽ học ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) tăng cường.

·     Trong những năm tiếp theo, sinh viên sẽ học các môn chuyên ngành bằng ngoại ngữ.

·     Khi ra trường, sinh viên sẽ có cơ hội học tiếp lên cao học tại các trường đại học ở nước ngoài là đối tác của khoa hoặc là học tại Khoa

Chương trình đào tạo

·     Chương trình đào tạo được tham khảo cập nhật từ nhiều trường đại học danh tiếng trên thế giới, được các giảng viên và chuyên gia đầu ngành xây dựng và thẩm định; đáp ứng các yêu cầu và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chất lượng cao, luôn cập nhất kiến thức thực tiễn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh trong và ngoài nước.

·     Chương trình đào tạo ngoại ngữ được thiết kế riêng theo năng lực của sinh viên với mục tiêu giúp sinh viên đạt chuẩn ngoại ngữ (IELTS/ TOEFL hoặc TCF) để theo học các học phần chuyên ngành bằng tiếng nước ngoài.

Đội ngũ giảng viên

·     Đội ngũ giảng viên có trình độ, học hàm, học vị cao tốt nghiệp từ nhiều nước trên thế giới, trình độ ngoại ngữ đạt chuẩn.

·     Áp dụng phương pháp giảng dạy tiên tiến hiện đại, lấy người học làm trung tâm.

·     Một số học phần, chuyên đề do các giáo sư, chuyên gia nước ngoài giàu kinh nghiệm trực tiếp giảng dạy.

Học bổng

·     Học bổng khuyến khích học tập của trường ĐH GTVT

·     Học bổng khuyến khích học tập của Khoa Đào tạo Quốc tế

·     Học bổng của các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp tài trợ cho một số chương trình

Hoạt động ngoại khóa

·     Hoạt động ngoại khóa được tổ chức thường xuyên trong suốt năm học

·     Các hoạt động giúp sinh viên phát triển toàn diện kỹ năng xã hội, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lãnh đạ, kỹ năng thuyết trình

Chuẩn đầu ra

·     Sinh viên có trình độ chuyên môn cao và các kỹ năng đáp ứng yêu cầu công việc mang tính hội nhập quốc tế

·     Đạt chuẩn ngoại ngữ IELTS 6.0 (đối với chương trình CTTT), IELTS 5.0 hoặc TCF 400 (đối với các chương trình CLC) hoặc tương đương.

 

Địa chỉ liên hệ:

Tại Hà Nội:

Khoa Đào tạo Quốc tế

Trường ĐH GTVT, Số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Nhà B7 – ĐT:  TS. Vân Hà 0936 062 526 & TS. Đăng Hanh 0985 768 246

Fax: 04.32115759

Email: ined@utc.edu.vn

 

Tại TP. HCM:

Ban Đào tạo, Cơ sở II, Trường Đại học GTVT

Nhà D3 số 450, Lê Văn Việt, Quận 9, TP Hồ Chí Minh

ĐT: 08.38962018      Email: bandaotao@utc2.edu.vn

 

Danh mục: