Chỉ tiêu các lớp tiên tiến và chất lượng cao năm học 2015 - 2016

ined1

CHỈ TIÊU CÁC LỚP THUỘC CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN VÀ CHẤT LƯỢNG CAO

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

NĂM HỌC 2015 - 2016

 

Năm học 2015 - 2016, được sự phê duyệt của Ban giám hiệu Nhà trường, Trung tâm Đào tạo Quốc tế mở các lớp chương trình tiên tiến và chất lượng cao với chỉ tiêu cụ thể như sau:

 

Mã đăng ký

Tên chương trình

Ngành đào tạo Cơ sở đào tạo

1001

Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông – Chương trình Tiên tiến

Kỹ thuật xây dựng

(Chuyên sâu Xây dựng CTGT)

 Hà Nội

1002

Cầu Đường bộ Việt - Pháp

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

 Hà Nội

1003

Cầu Đường bộ Việt - Anh

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Hà Nội

& Cơ sở II

1004

Công trình Giao thông Đô thị Việt - Nhật

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Hà Nội

1005

Vật liệu và Công nghệ Xây dựng Việt - Pháp

Kỹ thuật xây dựng

Hà Nội

1006

Kinh tế Xây dựng Công trình Giao thông Việt - Anh

Kinh tế xây dựng

Hà Nội

1007

Kế toán tổng hợp Việt - Anh

Kế toán

Hà Nội

1008

Quy hoạch và Quản lý giao thông vận tải Đô thị Việt-Pháp

Khai thác vận tải

Hà Nội

& Cơ sở II

1009

Tiền du học khối Pháp ngữ

 

Hà Nội

 

Quy mô sinh viên của mỗi chương trình đào tạo: căn cứ vào nguyện vọng của sinh viên, Nhà trường sẽ quyết định quy mô của mỗi chương trình.

Danh mục: