CLB Kết Nối Trẻ - Tình nguyện ngày cuối năm

ined1

CLB Kết nối trẻ đã có những ngày tình nguyện cuối năm rất ý nghĩa tại Làng trẻ Hữu Nghị - Hà Nội

https://www.youtube.com/watch?v=7dbyHNoCgsQ