Thông báo Học bổng Trường Đại học Công nghệ Nagaoka -Nhật Bản

ined1

Thông báo học bổng:

Trường Đại học Công nghệ Nagaoka -Nhật Bản dành 10 suất học bổng thạc sỹ và 10 suất học bổng tiến sỹ ngành kỹ thuật cho các ứng cử viên đáp ứng yêu cầu của Học bổng Chính phủ Nhật Bản 2016. Toàn bộ các khóa học này được giảng dạy bằng tiếng Anh.

Thời hạn nộp hồ sơ là 9/10/2015.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.nagaokaut.ac.jp/e/nyuushi/intl_grad_course.html hoặc tại bảng tin của Trung tâm (tòa nhà B7)

Danh mục: