Thông báo lịch sinh hoạt chính trị đầu năm học 2015-2016

ined1

Thông báo lịch sinh hoạt chính trị đầu năm học 2015-2016

- Thời gian: từ 3/8 -8/8/2015
- Thứ 4 (5/8): sinh viên TTĐTQT sinh hoạt lớp tại khu giảng đường từ 8h
- Thứ 7 (8/8):
+ 6h30-9h:Sinh viên TTĐTQT nghe báo cáo chuyên đề tại hội trường lớn
+ 9h05-11h35: Tổng kết năm học của sv TTĐTQT tại hội trường lớn
+ 14h: Tổng kết năm học và đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với đại diện sinh viên toàn trường (lớp trưởng, lớp phó, bí thư chi đoàn)
- Lớp trưởng nhận mẫu thu hoạch và cam kết PCMT, ATGT, nội quy của trường tại văn phòng trung tâm 106

Danh mục: