Thông báo về cấp giấy xác nhận sinh viên làm thủ tục vay vốn tại NHCSXH ở địa phương

ined1

Thông báo

về cấp giấy xác nhận sinh viên làm thủ tục vay vốn tại NHCSXH ở địa phương

 

Các em xem cụ thể thông báo tại file đính kèm

 

 

 

Danh mục: