Thông báo về nhận hồ sơ chế độ chính sách HKI năm học 2015 -2016

ined1

Thông báo

về nhận hồ sơ chế độ chính sách HKI năm học 2015 -2016

 
   

Phòng Công tác chính trị và Sinh viên sẽ nhận hồ sơ chế độ chính sách học kỳ I năm học 2015-2016 của sinh viên hệ chính quy tất cả các khóa 52, 53, 54, 55 trong hai đợt:

Đợt 1 thời gian: Từ ngày 17/8/2015  đến hết ngày 21/8/2015

Đợt 2 thời gian: Từ 28/09/2015 đến hết ngày 02/10/2015

                   Sáng : Từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 00

                   Chiều: Từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 00

          Tại địa điểm:

Phòng Công tác chính trị và Sinh viên- Phòng 203-Tầng 2 Hội trường lớn

Lưu ý:

1. Sinh viên nào không nộp hồ sơ (hoặc nộp muộn) sẽ không được xét chế độ chính sách, Phòng Công tác chính trị và Sinh viên không chịu trách nhiệm.

2.Đối tượng chính sách và  Hướng dẫn hồ sơ  theo phụ lục đính kèm thông báo

 

Các em xem chi tiết cụ thể thông báo tại đây Thong bao thu ho so ki I 2015-2016.doc

 

Danh mục: