Thông báo về Xét khen thưởng của Trung tâm Đào tạo Quốc tế

ined1

XÉT KHEN THƯỞNG SINH VIÊN TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

Lớp trưởng các lớp thuộc Trung tâm Đào tạo Quốc tế thông báo cho các sinh viên có thành tích thi Olympic và các thành tích Hoạt động khác trong năm học 2014-2015, nộp giấy chứng nhận để trung tâm tiến hành xét khen thưởng (Trừ các sv đạt giải trong cuộc thi thiết kế Tokyo - đã được khen thưởng trong đợt kỷ niệm 20/11/2014)

Thời gian: hạn cuối ngày 15/06/2015
Địa điểm: P106B7
Mọi thắc mắc gặp trực tiếp chuyên viên Thanh Hoài/ P106B7

Cảm ơn các em!

Danh mục: