Thưa quý vị và các bạn,

Từ năm 1990 trở lại đây, với nhu cầu về nhân lực trình độ cao ngày càng gia tăng cộng với việc mở rộng các mối quan hệ hợp tác quốc tế song phương và đa phương, đặc biệt trong giáo dục và đào tạo, các cơ sở đào tạo quốc tế bắt đầu mở các cơ sở đào tạo tại Việt Nam (VD: AIT Việt Nam, RMIT Việt Nam), đồng thời các trường Đại học trong nước cũng khởi động và gia tăng các chương trình và cơ sở hợp tác về đào tạo và nghiên cứu với nước ngoài tại Việt Nam. Trong xu thế chung này, Trường Đại học Giao thông Vận tải luôn tích cực, chủ động trong quá trình chuẩn bị và thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu, điển hình là Chương trình Đào tạo Kỹ sư Cầu đường Tiếng Pháp (do tổ chức cộng cộng Pháp ngữ tài trợ - từ năm 1995), Dự án Đào tạo Tiến sĩ hai giai đoạn (hợp tác với Đại học Kỹ thuật Darmstadt, từ 2006), Dự án Chương trình Đào tạo Tiên tiến Kỹ sư Xây dựng Công trình Giao thông hợp tác với Đại học Leeds (Vương Quốc Anh) từ năm 2008, .... Đồng thời, Trường Đại học GTVT cũng tích cực mở rộng quan hệ hợp tác với các Đại học của Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hoa Kỳ, Australia và Trung Quốc nhằm tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên, du học tự túc...  Các chương trình hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu của Trường Đại học GTVT nhằm thực hiện các mục tiêu sau:

  1. Cung ứng nguồn nhân lực có trình độ quốc tế với chi phí tài chính và thời gian hợp lý,
  2. Nâng cao trình độ chuyên môn về giảng dạy và nghiên cứu của giảng viên tham gia chương trình,
  3. Hội nhập về chương trình, phương pháp quản lý và quy trình đảm bảo chất lượng đào tạo,
  4. Trao đổi thông tin về đào tạo và nghiên cứu với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.

Để có thể thực hiện những mục tiêu này, Nhà trường phải tập trung ưu tiên cao nhất về cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý và nguồn lực, đặc biệt là việc thành lập Trung tâm Hợp tác Quốc tế về Đào tạo và Nghiên cứu vào tháng 9 năm 2010 nhằm tạo lập mô hình quản lý chuyên nghiệp và hiện đại. Trung tâm được giao nhiệm vụ trực tiếp nghiên cứu thị trường, xây dựng các chương trình đào tạo, dự án nghiên cứu, tìm kiếm đối tác quốc tế có chuyên môn thích hợp đồng thời có nhu cầu hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu với trường, huy động các nguồn lực cần thiết để tổ chức triển khai thành công  các chương trình và dự án đào tạo và nghiên cứu quốc tế trong khuôn khổ chức năng, nhiệm vụ, thế mạnh và phù hợp với các điều kiện của nhà trường. Đồng hành với Trung tâm là sự phối hợp hiệu quả của các phòng, ban, các khoa chuyên môn và đặc biệt là của đội ngũ những nhà giáo, nhà khoa học có kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu, có chuyên môn sâu, thành thạo ngoại ngữ, am hiểu đối tác quốc tế cũng như thị trường đào tạo và nghiên cứu khoa học ở Việt Nam.

Việc đẩy mạnh tổ chức triển khai các chương trình đào tạo và nghiên cứu hợp tác quốc tế là lời cam kết mạnh mẽ của Trường Đại học Giao thông Vận tải về một quá trình đổi mới toàn diện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học xứng đáng trở thành địa chỉ tin cậy về đào tạo của sinh viên, môi trường nghiên cứu thuận lợi của các nhà khoa học; là nơi gặp gỡ và hội nhập của các giá trị văn hóa, các phát minh tiên tiến về khoa học và công nghệ từ các quốc gia khác nhau trên thế giới; nơi thanh niên Việt Nam khởi nghiệp, rèn luyện, trưởng thành và vững bước vào đời với hành trang Kỹ sư Đại học Giao thông Vận tải, đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp phát triển đất nước.

Xin trân trọng cám ơn và chào đón quý vị tới Trường Đại học Giao thông Vận tải!

PGS.TS. Trần Đắc Sử

Hiệu trưởng trường ĐH GTVT