Hội nghị NCKH SV năm học 2015 -2016, Trung tâm Đào tạo Quốc tế có 27 đề tài được phê duyệt

Danh sách đề tài được phê duyệt các em xem tại đâyDang ky NCKH INED 2015 (2).xls

THÔNG BÁO

v/V Đăng ký đề tài NCKH của sinh viên năm học 2015 -2016