Hội nghị NCKH SV năm học 2015 -2016, Trung tâm Đào tạo Quốc tế có 27 đề tài được phê duyệt

Danh sách đề tài được phê duyệt các em xem tại đâyDang ky NCKH INED 2015 (2).xls