Thông báo Đăng ký đề tài NCKH của sinh viên năm học 2015 -2016

ined1

THÔNG BÁO

v/V Đăng ký đề tài NCKH của sinh viên năm học 2015 -2016

 

Theo kế hoạch hoạt động NCKH của Nhà trường, Hội nghị NCKH của sinh viên năm học 2015 -2016 dự kiến sẽ tổ chức trong tháng 4, năm 2016.

Các đề tài phải đảm bảo theo nguyên tắc sau:

- Mỗi cán bộ, giảng viên không hướng dẫn quá 2 đề tài

- Mỗi đề tài do 1 người hướng dẫn

- Số sinh viên tham gia thực hiện 1 đề tài không quá 5 người, trong đó phải xác định 1 sinh viên chịu trách nhiệm chính.

- Mỗi 1 sinh viên không tham gia quá 1 đề tài.

- Nội dung đề tài NCKH của SV không được trùng với nội dung đề tài tốt nghiệp

 

(các em xem thông báo chi tiết tại file đính kèm)

 

LƯU Ý:

- Với những bạn đăng ký các đề tài thuộc các lĩnh vực của KHOA CÔNG TRÌNH (có giáo viên hướng dẫn thuộc Khoa Công trình) thì các em báo GVHD  đăng ký tại trung tâm Đào tạo Quốc tế, trước ngày 28/08/2015

bản cứng nộp tại P 105 B7 cho cô Ngân,

bản mềm nộp vào email phuongngan66@gmail.com 

(mẫu đăng ký xem file đính kèm)

- Với các đề tài thuộc các khoa còn lại, các em báo GVHD nộp về các khoa như bình thường

 

Trung tâm trân trọng thông báo.

Danh mục: