Năm học 2014 - 2015, thầy và trò Trung tâm Đào tạo Quốc tế đã đạt được nhiều thành tích cao trong các hoạt động đào tạo, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học. Đây là tiền đề quan trong để trung tâm bước sang giai đoạn mới trong năm học 2015 - 2016.

Chi tiết cụ thể, xin xem tại file đính kèm.

Danh mục: