HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU TIÊN TIẾN VÀ CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN

hanhnd

Được sự đồng ý của Ban giám hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải, Khoa Đào tạo quốc tế INED phối hợp với đối tác là nhóm trường Mỏ - Viễn thông của Pháp tổ chức Hội thảo Quốc tế UTC – MINES TELECOM về Vật liệu tiên tiến và các vấn đề môi trường liên quan.

 

     Hội thảo diễn ra trong 02 ngày 03/04/2017 và 04/04/2017 (Thứ hai và Thứ ba), Khoa Đào tạo Quốc tế trân trọng kính mới các Quý vị quan tâm tới tham dự Hội thảo. Giấy mời và chương trình hội thảo được đính kèm theo.

 

     Quý vị quan tâm đến Hội thảo có thể đăng ký theo đường link dưới đây:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflHiYTdb5ALXI7t8MNDUWTzjVytrq3WHX7dTgdwAHrnRV-Fg/viewform?c=0&w=1