NGƯỠNG ĐIỂM XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC – KHOA ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

hanhnd

Chiều ngày 14/7, Trường Đại học Giao thông Vận tải đã công bố điểm đăng ký xét tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2017. Theo đó, ngành có mức điểm nhận hồ sơ cao nhất là 19 điểm, và ngành có mức điểm thấp nhất là 16,5 điểm. Theo đó, Khoa Đào tạo quốc tế cũng công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển là 16,5 điểm cho tất cả các ngành đào tạo của khoa.

Chương trình

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Vật liệu và Công nghệ xây dựng Việt – Pháp (CLC)

Kinh tế Xây dựng Công trình Giao thông Việt – Anh (CLC)

Kế toán tổng hợp Việt – Anh (CLC)

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (CTTT)

Cầu Đường bộ Việt – Anh (CLC)

Cầu Đường bộ Việt – Pháp (CLC)

Công trình giao thông đô thị Việt - Nhật (CLC)

Mã ngành

52580205QT

52580208QT

52580301QT

52340301QT

Ngưỡng điểm xét tuyển

16,5

 

Ngưỡng điểm xét tuyển các chương trình khác của trường Đại học Giao thông Vận tải như sau: